کلیات حقوق نظریه عمومی

کلیات حقوق: نظریه عمومی

30,000 تومان

Product Description

book-preview

 

این کتاب، به ویژه برای کسانی است که خواهان رساله ای میانه ی « مقدمه علم حقوق» و «فلسفه ی حقوق» هستند: پس از تدوین و انتشار دوره ی فلسفه ی حقوق، به نظر می رسید که دیگر نیازی به تجدیدنظر و انتشار« کلیات حقوق» نباشد، زیرا انچه در این کتاب آمده است با تفصیل بیشتر در فلسفه ی حقوق می توان یافت، به همین جهت هم انتشار کلیات حقوق نزدیک به سی سال موقوف ماند.

نویسنده

ناصر ک‍ات‍وزیان

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت سهامی انتشار

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

626

فیپا

کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ۶۲۶ صفحه.