کتابهایی از عهد عتیق: کتابهای قانون ثانی

کتاب هایی از عهد عتیق: کتاب های قانون ثانی

60,000 تومان

موجود نیست

Product Description

book-preview

 

کتاب مقدس زمانی دراز به عنوان یگانه منبع بزرگ ادبی فرهنگ کهن خاور نزدیک شناخته می شد و امروزه نیز، به رغم گذر زمان و کشف آثار ادبی بسیار در دنیای مشرق زمین، این کتاب همچنان به عنوان یکی از بزرگترین مآخذ حوزه فرهنگی یادشده به شمار می آید. کتاب مقدس همواره مورد توجه عالمان و ادیبان و مورّخان بوده است، خصوصا در جهان غرب که فرهنگ آن به انحنای مختلف از این کتاب تأثیر پذیرفته است. یهودیان و مسیحیان کتاب مقدس را مرجع دینی خود می شمارند، پس این کتاب همچنان زنده و بالنده، به حیات خود ادامه می دهد و منبع تغذیه روحی و معنوی بخش عظیمی از بشریت مسکون در کره ارض است. از این لحاظ، صرف نظر از نوع نگرشی که می توان به محتوای دینی این کتاب داشت، باید آن را جزئی ازمیراث عظیم فرهنگی بشر دانست.

نویسنده

پیروز سیار

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

764

فیپا

کتابهایی از عهد عتیق (کتابهای قانون ثانی)، ترجمه پیروز سیار، تهران، نشر نی، 1393، 764 صفحه.