کتابشناسی تاریخی امام حسین (به ضمیمه امام حسین در الذریعه)

کتابشناسی تاریخی امام حسین (به ضمیمه امام حسین در الذریعه)

36,000 تومان

book-preview

 

در این کتاب، صد کتاب مهم درباره امام حسین(ع) به زبان عربی و فارسی، که از حدود پنج هزار کتاب از دورترین زمان‌ها تا عصر حاضر فراهم آمده، به ترتیب تاریخی، معرفی توصیفی شده و بدین رو کتاب حاضر نخستین کتابشناسی تاریخی در زبان فارسی است. همچنین در این کتاب، مقتل‌ نگاری طی چند سده اخیر نقد و ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت این آثار نیز در کتاب «کتابشناسی تاریخی امام حسین(ع)» ارایه شده‌اند. بخش مهمی از این کتابشناسی به معرفی آثار درباره امام حسین(ع) در کتاب «الذریعه الی تصانیف الشیعه» اختصاص دارد.
پایان بخش این کتاب، بخشی است با عنوان «امام حسین(ع) در الذریعه» که البته کتابی مستقل و مکمل کتاب حاضر قلمداد می شود. در این بخش کلیه کتابهایی که درباره‌ی امام حسین(ع) می‌باشند از کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه، تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی، استخراج شده است. خواننده با رجوع به این بخش با بیش از نهصد کتاب، و با رجوع به بخش اول با صد کتاب مهم درباره امام حسین(ع) آشنا می شود.

نویسنده

محمد اسفندیاری

محل نشر

تهران

ناشر

فرهنگیار

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

488

فیپا

اسفندیاری، محمد، کتابشناسی تاریخی امام حسین (به ضمیمه امام حسین در الذریعه)، ویرایش دوم، قم، انتشارات فرهنگیار، 1391، 488 صفحه.