کاپیتولاسیون در تاریخ ایران

کاپیتولاسیون در تاریخ ایران

25,000 تومان

Product Description

book-preview

 

در این کتاب سیر تاریخی حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) در تاریخ ایران از آغاز تا الغای رسمی آن در ۱۳۰۶/ ۱۹۲۷ بررسی شده و به احیای آن در ۱۳۴۳/۱۹۶۵ نیز مختصر اشاره ای شده است. زمینه های پیدایش کاپیتولاسیون در مشرق زمین و کشورهای اسلامی ، هدف های غربیان از درخواست این گونه امتیازات، سیر تاریخی کاپیتولاسیون از فرمان مغول تا قاجاریه، مقاومت هایی که در مقابل این پدیده صورت گرفت و آثار و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، قضایی و فرهنگی تحمیل کاپیتولاسیون به ایران موضوع هایی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

نویسنده

محمد علی چلونگر

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز

تاریخ نشر

1391

تعداد صفحه

۲۳۴

فیپا

چلونگر، محمد علی، کاپیتولاسیون در تاریخ ایران، تهران، ناشر مرکز، ۱۳۹۱، ۲۳۴ صفحه.