وحدت وجود: به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت

وحدت وجود: به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت

48,000 تومان

book-preview

 

محیی الدین ابن عربی و مایستر اکهارت، که این کتاب به گزارش، تحلیل، و مطالعه مقایسه ای (تطبیقی) آراء و نظراتشان می پردازد، دو عارف و نظریه پرداز عرفان اند که، چون یکی از آنان مسلمانی پیرو سنت نبوی است و دیگری مسیحی ای پیرو کلیسای رومی، هر دو به فرهنگ عرفانی ادیان ابراهیمی متعلق اند و، بنابراین، موارد اتفاق نظر و اشتراک قول آنان، در قیاس با وقتی که هر یک از این دو با یک عارف و نظریه پرداز عرفان هندویی، بودایی، یا چینی مقایسه شود، کم نیست. کتاب حاضر آراء و نظرات دو نظریه پرداز عرفان را، که به حوزه عرفان ادیان ابراهیمی تعلق دارند، شرح، تحلیل و مقایسه می کند و در نتیجه، به حوزه عرفان تطبیقی گام می نهاد.

نویسنده

قاسم کاکایی

محل نشر

تهران

ناشر

هرمس

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

694

فیپا

کاکایی، قاسم، وحدت وجود (به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت)، تهران، انتشارات هرمس، 1393، 694 صفحه.