وحدت وجود: به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت

وحدت وجود: به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت

43,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

محیی الدین ابن عربی و مایستر اکهارت، که این کتاب به گزارش، تحلیل، و مطالعه مقایسه ای (تطبیقی) آراء و نظراتشان می پردازد، دو عارف و نظریه پرداز عرفان اند که، چون یکی از آنان مسلمانی پیرو سنت نبوی است و دیگری مسیحی ای پیرو کلیسای رومی، هر دو به فرهنگ عرفانی ادیان ابراهیمی متعلق اند و، بنابراین، موارد اتفاق نظر و اشتراک قول آنان، در قیاس با وقتی که هر یک از این دو با یک عارف و نظریه پرداز عرفان هندویی، بودایی، یا چینی مقایسه شود، کم نیست. کتاب حاضر آراء و نظرات دو نظریه پرداز عرفان را، که به حوزه عرفان ادیان ابراهیمی تعلق دارند، شرح، تحلیل و مقایسه می کند و در نتیجه، به حوزه عرفان تطبیقی گام می نهاد.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

قاسم کاکایی

محل نشر

تهران

ناشر

هرمس

تاریخ نشر

1393

تعداد صفحه

694

فیپا

کاکایی، قاسم، وحدت وجود (به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت)، تهران، انتشارات هرمس، 1393، 694 صفحه.