واژه های دخیل در قرآن مجید2

واژه های دخیل در قرآن مجید

70,000 تومان

Product Description

book-preview

 

کتابی که پیش رو دارید، تألیف و تحقیقی درباره ریشه شناسی برخی از واژه ها و نام های است که در کتاب خدا، قرآن مجید، بکار رفته است و تحول صوری و معنایی آنها از صورت اصلی تا شکل های قرآنی شان نشان داده شده است. این گونه واژه ها را از دیر باز علما و دانشمندان ما معرب یعنی” عربی شده” و یا دخیل یعنی” وارد شده” به زبان عربی از زبانهای بیگانه خوانده اند. مؤلف کتاب آرتور جفری از عربی دانان و سامی شناسان غربی است که سالها در مدرسه مطالعات شرقی به عنوان استاد زبانهای سامی به تدریس و تحقیق اشتغال داشته است.

نویسنده

آرتور جفری

مترجم

فریدون بدره ای

محل نشر

تهران

ناشر

توس‌

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

462

فیپا

جفری، آرتور، واژه های دخیل در قرآن مجید، ترجمه فریدون بدره ای، تهران، توس، 1386، 462 صفحه.