شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده2

شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده

80,000 تومان

نویسنده در کتاب شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده به مطالعه وضعیت اجتماعی و سیاسی جوامع شیعه در جهان عرب می پردازد؛ امری که متأسفانه تاکنون موضوع بحث یک کتاب محققانه واقع نشده است. فصل آغازین کتاب به هویّت شیعی و آن دسته از مسائل تاریخی و مذهبی، که تشیّع را از تسنّن متمایز می سازند، می پردازد و بازتاب این تمایزات را در زندگی سیاسی و اجتماعی شیعیان بررسی می کند.
فصل دوم کتاب به ارائه تصویری کلی از وضعیت شیعیان در کشورهای عربی تحت حاکمیت اهل تسنّن مبادرت می ورزد و این واقعیت را برملا می سازد که شیعیان در آن دسته از کشورهای عرب، که اقلّیتی قابل توجه یا حتی اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، به گونه ای غیرعلنی مورد تبعیض قرار دارند. شیعیان حتی گاهی از انجام مراسم دینی ویژه خود نیز منع می شوند.
فصل سوم کتاب این امر را مورد بحث قرار می دهد که شیعیان عرب چگونه تصوری از نیازهای خویش دارند و چه راهکارهایی برای تخفیف آلام خود برگزیده اند.
در فصل چهارم، نقش ایران به عنوان مهم ترین کشور شیعه جهان، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است.
فصول پنجم تا نهم وضعیت شیعیان در کشورهای گوناگون عربی را به بحث می گذارند و اشاره می کنند که حکومت عراق برای چند دهه متوالی، شیعیان را به طور بی رحمانه سرکوب کرده است. در بحرین نیز اکثریت شیعه سال ها از حقوق سیاسی خویش محروم بوده و از تنگناهای شدید اقتصادی رنج برده است. در کویت، موقعیت شیعیان که مدت ها مورد سوء ظن بود، تنها پس از جنگ خلیج فارس تا حدی بهبود یافت. در عربستان، شیعیان رسما مورد تبعیض واقع می شوند. تنها در لبنان پس از جنگ داخلی، موقعیت سیاسی و اجتماعی شیعیان به گونه ای جدّی بهبود یافت.
در فصل دهم، نویسندگان کتاب به بررسی این امر می پردازند که جهان غرب و جوامع شیعه در جهان عرب چه تصوری از یکدیگر دارند، و در نهایت، توصیه هایی برای سیاست خارجی ایالات متحده در این باب ارائه می کنند.

نویسنده

گراهام ای فولر و رند رحیم فرانکه

مترجم

خدیجه تبریزی

محل نشر

قم

ناشر

مؤسسه شیعه شناسی

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

520

فیپا

ای فولر، گراهام، رحیم فرانکه، رند، شیعیان عرب؛ مسلمانان فراموش شده، ترجمه خدیجه تبریزی، قم، مؤسسه شیعه شناسی، 1385، 520 صفحه.

شابک

964955816