نقره کاران سیلک، گزارش فصل دوم طرح بازنگری سیلک

نقره کاران سیلک: گزارش فصل دوم طرح بازنگری سیلک

50,000 تومان

Product Description

book-preview

 

باستان شناسی از جمله علومی است که همواره دستخوش تحول و دگرگونی است، در این میان آن دسته از پژوهشهایی که مبتنی بر اصل بازنگری هستند، از ارزش و اعتبار خاص برخوردارند، چرا که با گذشت زمان و تحول در نوع نگاه، روش های انجام کار علمی باستان شناسی، پیشرفت علوم میان رشته ای و درک اهمیّت کاربردآنها در پیشبرد نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل های علم باستان شناسی، دستاوردهای مطالعات جدید و انجام بازبینی و بازنگری در مطالعات پیشین، نتایج مطمئن و قطعی تری ارائه خواهد کرد. اثر حاضر، بازنگری بر کاوشهای سیلک با استفاده از علوم میان رشته ای است که زیر نظر استاد ملک شهمیرزادی صورت پذیرفته است.

نویسنده

به کوشش صادق ملک شهمیرزادی

محل نشر

تهران

ناشر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

312

فیپا

نقره کاران سیلک: گزارش فصل دوم طرح بازنگری سیلک، به کوشش صادق ملک شهمیرزادی، تهران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 1382، 312 صفحه.