نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران

نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران

Product Description

book-preview

 

تاریخ نگاری فتوح ایران، برگی از کتاب بزرگ سیره نگاری و نیز تاریخ نگاری عمومی است و در عین حال، مهم و تأثیرگذار. چنین کوششی از آن روی برای ما ایرانیان مهم است که اسلامیت و فرهنگ و تمدن هزارساله مان با فتح ایران گره خورده است. درست گفته اند که این رویداد هرچند برای پادشاهان ساسانی یک تهاجم بود، اما برای توده ایرانیان یک انقلاب بود؛ انقلابی که یک چند، ایرانیان را پرچمدار فرهنگ جهانی اسلام کرد و شگفتی آفرید. با وجود این، چرایی، چگونگی و آثارفرهنگی، اجتماعی و سیاسی که فتوح صدر اسلام در جامعه ایران برجای نهاده، هنوز از دغدغه های اساسی یک ایرانی مسلمان است که به هویت برخاسته از این دو سرچشمه ملی و دینی و روابط متقابل آن ها نیک می اندیشد.

نویسنده

حسین عزیزی

محل نشر

قم

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ نشر

تابستان 1391

تعداد صفحه

436

فیپا

عزیزی، حسین، نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تابستان 1391، 436 صفحه.

شابک

9786005486889