میرزا مهدی اصفهانی

میرزا مهدی اصفهانی

Product Description

book-preview

 

میرزا محمّدمهدی غروری اصفهانی، یکی از فقیهان نامدار شیعی مذهب در قرن چهاردهم هجری است. وی به سبب مخالفت با فلسفه و عرفان و نیز اندیشه هایی ویژه که در فقه اعتقادی مذهب تشیع داشت و آن ها را در حوزه علمیه مشهد به شاگردانش منتقل کرد عالمی شناخته شده بوده و موافقان و مخالفانی دارد. اندیشه های او از زمان حیاتش و نیز دهه هایی پس از وفاتش در برخی حوزه های علوم دینی و سپس جمعی از صاحبان تحصیلات جدید مورد بررسی قرار می گرفت.

نویسنده

سید مقداد نبوی رضوی

محل نشر

تهران

ناشر

نگاه معاصر

تاریخ نشر

1396

تعداد صفحه

372

فیپا

نبوی رضوی، سید مقداد، میرزا مهدی اصفهانی، تهران، نشر نگاه معاصر، سال 1396، 372 صفحه.