مختارنامه مجموعه رباعیات

منطق الطیر عطار

57,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

عطار با ساختاری پیچیده و شگرف به همراه تخیلی شگفت آور از ذرات پراکنده و قطرات ناچیز شاهکاری عظیم آفریده است اثری که هیچ گاه جامعه بشری و فرهنگ انسانی از آن نمی تواند بی نیاز باشد. ظرایف آموزش های عرفانی در حوزه معرفت شناسانه و شناخت وجود و تأمل در اسرار خلقت و پست و بلند مدارج روحی انسان در این کتاب گرد آمده است.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

محمد بن ابراهیم عطار به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

440

تعداد چاپ

نهم

فیپا

عطار، محمد بن ابراهیم، منطق الطیر عطار، به ویراستاری محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، چاپ نهم ۱۳۹۲، ۴۴۰ صفحه.