قضایا فی‌ الفکر المعاصر

قضایا فی‌ الفکر المعاصر

31,000 تومان

Product Description

book-preview

محمد عابد جابری در سال ۱۹۳۶ در مغرب متولد شد. او در سال ۱۹۶۷ در فلسفه فارغ التحصیل شد و دکترای خود را در ۱۹۷۰ از دانشکده رباط با موضوع پایان نامه حکومت در فلسفه  دریافت کرد و از سال ۱۹۶۷ استاد فلسفه در دانشگاه ادب در رشته فلسفه است. او در این کتاب به رابطه شهر و فلسفه، دمکراسی، اخلاق، برخورد تمدنها و تسامح در دمکراسی و جهان شمولی پرداخته است.

نویسنده

محمد عابد الجابری

محل نشر

بیروت

ناشر

مرکز دراسات‌ الوحده‌ العربیه‌

تاریخ نشر

1997 م

تعداد صفحه

156

فیپا

عابد الجابری، محمد، قضایا فی‌ الفکر المعاصر: العولمه‌ – صراع‌ الحضارات‌ – الموده‌ الی‌ الاخلاق‌ – التسامح‌ الدیمقراطیه‌ و نظام‌ القیم‌ – الفلسفه‌ و المدینه، بیروت‌، مرکز دراسات‌ الوحده‌ العربیه‌، 1997 م، 156 صفحه.