فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی اعلام

فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی: اعلام

100,000 تومان

نویسنده

محمد بهشتی، مهرداد قیومی بیدهندی

محل نشر

تهران

ناشر

موسسه متن فرهنگستان هنر

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

650

فیپا

محمد بهشتی و مهرداد قیومی بیدهندی، فرهنگ نامه معماری ایران در مراجع فارسی: اعلام، تهران، موسسه متن فرهنگستان هنر، ۱۳۸۸، 650 صفحه.