فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی

فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی

نویسنده

به کوشش دکتر سید محمود موسوی، با مقدمه و اصلاحات دکتر سید حسین نصر

محل نشر

تهران

ناشر

دفتر پژوهش و نشر سهروردی

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

596

فیپا

فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی، به کوشش دکتر سید محمود موسوی، با مقدمه و اصلاحات دکتر سید حسین نصر، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی، 1386، 327 صفحه فارسی به انگلیسی و 269 صفحه انگلیسی به فارسی در یک جلد.

شابک

9789646980648