فارسنامه ناصری

فارسنامه ناصری

95,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسنده

حسن بن حسن فسایی، تصحیح منصور رستگار فسایی

محل نشر

تهران

ناشر

امیر کبیر

تاریخ نشر

چاپ پنجم 1392

تعداد صفحه

3050

تعداد جلد

2

فیپا

فسایی، حسن بن حسن، فارسنامه ناصری، تصحیح منصور رستگار فسایی، تهران، امیر کبیر، چاپ پنجم 1392، 3050 صفحه، دوجلد.