غلو: درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین

غلو: درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین

34,000 تومان

Product Description

book-preview

 

غلو در جوامع انسانی یکی از بیماری های فکری است که انسان را به انحطاط می کشاند و جلوی رشد و ترقّی را می گیرد. همه اقسام غلوّ زیان آور و خطر آفریینند، غلوّ درباره پیشوا و مراد و قطب، غلوّ درباره پیغمبر و امام و اعتقاد به خدایی شان، غلوّ درباره حضرت علی و گفتن این جمله صغیر اصفهانی:
در مذهب عارفان آگاه         الله علی، علی است الله
اعتقاد به اینکه علم امام غیر متناهی است، اعتقاد به اینکه امام علم حضوری به همه امور عینی و ما فی الضمیر مردم دارد و این که در روایات آمده است: پنج چیز که در آخر سوره لقمان است علم آنها مختصّ به خداست و جز خدا کسی آنها را نمی داند، صحیح نیست و امام آنها را به حضور می داند. اعتقاد به اینکه همانطور که ماشاء الله کان ماشاء الامام کان و هیچ فرقی بین خدا و امام در این جهت نیست. همه اموری که ذکر شد از اعتقادات جمعی از ایرانیان و بعضی از علماست، کتاب حاضر به این منظور نوشته شده است که ثابت کند این گونه اعتقادات مخالف عقل و مخالف اسلام است و کسانی که اینگونه اعتقادات را دارند باید از این راه بازگردند و به آنچه مقتضای عقل و اسلام است معتقد شوند.

نویسنده

نعمت الله صالحی نجف آبادی

محل نشر

تهران

ناشر

کویر

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

184

فیپا

صالحی نجف آبادی، نعمت الله، غلو (درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین)، تهران، کویر، 1384، 184 صفحه.