عناصر فلسفه اخلاق2

عناصر فلسفه اخلاق

22,000 تومان

Product Description

کتاب «عناصر فلسفه اخلاق» اثر جیمز ریچلز، یکی از کتاب های خواندنی و نسبتاً عمیق در حوزه اخلاق هنجاری نظری و کاربردی است. این اثر، بستری مناسب را برای فهم دقیق برخی مسائل پرچالش این دو حوزه فراهم می آورد؛ از جمله نسبیت گرایی فرهنگی، ذهنیت گرایی، سود گرایی، وظیفه گرایی و اخلاق فضیلت.
این کتاب در چهارده فصل تنظیم شده است که هفت فصل اول کتاب با تلاش محمود فتحعلی و هفت فصل آخر آن با تلاش علیرضا آل بویه به زبان فارسی ترجمه شده است.
چهارده فصل این کتاب به ترتیب به موضوعات زیر پرداخته است: «اخلاق چیست؟»، «چالش نسبیت گرایی فرهنگی»، «ذهنیت گرایی در اخلاق»، «آیا اخلاق مبتنی بر دین است؟»، «خودگروی روان شناختی»، «خودگروی اخلاقی»، «رهیافت سودگرایانه»، «بررسی نظریه سودگرایی»، «آیا قواعد اخلاقی مطلق وجود دارد؟»، «کانت و حرمت اشخاص»، «اندیشه قرارداد اجتماعی»، «زنانه نگری (فمینیسم) و اخلاق مراقبت»، «اخلاق فضیلت» و «نظریه اخلاقی رضایت بخش چگونه نظریه ای است؟»

نویسنده

جیمز ریچلز

مترجم

محمود فتحعلی و علیرضا آل بویه

محل نشر

قم

ناشر

پژوهشگاه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌

تاریخ نشر

1392

تعداد صفحه

360

فیپا

ریچلز، جیمز، عناصر فلسفه اخلاق، ترجمه محمود فتحعلی و علیرضا آل بویه، قم، پژوهشگاه‌ علوم‌ و فرهنگ‌ اسلامی‌، 1392، 360 صفحه.