شرق آشور: دژ حسنلو

شرق آشور: دژ حسنلو

50,000 تومان

Product Description

book-preview

 

سرزمین ما خصم های بی شماری دیده است. بدون شک اولین یورش ها به این سرزمین در دوران پیش از تارخ صورت پذیرفته ولی از چگونگی و زمان آن اطلاع دقیقی در متون باستان شناسی موجود نیست. ولی در تحول فرهنگی منطقه از دگرگونی گونه های مختلف سفالی در سطح وسیعی از این خطه گزارش گردیده است. و اما آخرین خصم های منطقه که سی سال پیش قصد این دیار کرده و جنایت ها نمودند و هنوز هم در اذهان عمومی از قضاوت ها و شقاوت های متجاوزین حکایت ها باقی است ولی این دیار همچنان با صلابت ایستاده است. بیشترین یورش های بیگانگان به این سرزمین در دوران تاریخی انجام پذیرفته که شاهد عینی آن دژ حسنلو است. این دژ در طول حیات خود بارها مورد تهاجم قرار گرفته است و در آتش دژخیمان سوخته ولی دوباره به حیات خود ادامه داده یکی از این برهه ها حساس تاریخی دوره  IVB حسنلو است که تاریخ تأثرانگیزی دارد.

 

 

نویسنده

به کوشش رابرت اچ دایسون و مری ام ویت

مترجم

علی صدرایی و صمد علیون

محل نشر

تهران

ناشر

گنجینه هنر

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

277

فیپا

شرق آشور: دژ حسنلو، به کوشش رابرت اچ دایسون و مری ام ویت، ترجمه علی صدرایی و صمد علیون، تهران، گنجینه هنر، 1387، 277 صفحه.