سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

سرگذشت حاجی بابای اصفهانی

37,000 تومان

اطلاعات بیشتر

نویسنده

جیمز موریه

مترجم

میرزا حبیب اصفهانی، ویرایش جعفر مدرس صادقی

محل نشر

تهران

ناشر

مرکز

تاریخ نشر

چاپ دوم سال 1380

تعداد صفحه

440

فیپا

موریه، جیمز، سرگذشت حاجی بابا اصفهانی، ویرایش جعفر مدرس صادقی، ترجمه میرزا حبیب اصفهانی، تهران، انتشارات مرکز، چاپ دوم سال 1380، 440 صفحه.