زن در داستان های قرآن

زن در داستان های قرآن

30,000 تومان

نویسنده

قمر آریان با مقدمه احمد مهدوی دامغانی

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

162

فیپا

آریان، قمر، زن در داستان های قرآن، با مقدمه احمد مهدوی دامغانی، تهران، سخن، ۱۳۸۸، ۱۶۲ صفحه.