رویکردهای معاصر در معرفت شناسی دینی

رویکردهای معاصر در معرفت شناسی دینی

Product Description

book-preview

 

کتاب پیش رو ترجمه مجموعه منتخبی از مقالات در زمینه معرفت شناسی دینی است که دو تن از فیلسوفان دین آن ها را گردآوری و ویرایش کرده اند. این مجموعه شش بخش دارد که هر بخش به یک رویکرد درباره توجیه باور دینی اختصاص داده شده است. از امتیازات این مجموعه جامعیت آن در گردآوری رویکردهای مختلف، سوگیری نکردن به نفع یک رویکرد مشخص، برجسته بودن نویسندگان مقالات و وجود کتاب نامه های جامع در انتهای هر بخش است.

نویسنده

آر. داگلاس گایوت و برندن اسویتمن

مترجم

هاشم مروارید

محل نشر

تهران

ناشر

نی

تاریخ نشر

1396

تعداد صفحه

709

فیپا

آر. داگلاس گایوت و برندن اسویتمن، رویکردهای معاصر در معرفت شناسی دینی، ترجمه هاشم مروارید، تهران، نشر نی، 1396، 709 صفحه.