Untitled-2

رویارویی با منابع

15,000 تومان

Product Description

book-preview

 

راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ

رویارویی با منابع صرفاً کتابی درباره منبع پژوهی در تاریخ نگاری نیست؛ بلکه راهنمای جامعی است برای تک تک مراحل پژوهش تاریخی. آنتونی براندیج در این کتاب نشان می دهد که دستیابی به یک منبع خوب در فرایند پژوهش همان اندازه حیاتی و پیچیده است که دیگر مراحل آن. از نظر مؤلف گزینش و پالایش موضوع، شناسایی و جست و جوی کتابخانه ای منابع مرتبط و دستیابی به این منابع مقدمه ای است برای خوانش دقیق و انتقادی منابع و استخراج بیشترین و مفیدترین داده ها با صرف کمترین انرژی و زمان ممکن.
مؤلف ضمن آشنا کردن مخاطبان با اصلی ترین جریان های تاریخ نگاری و کلیدی ترین مفاهیم و نظریه های این حوزه، با نمونه های مناسب و پرشمار، دانشجو را گام به گام راهنمایی می کند تا با موفقیت پای به آخرین مرحله بگذارد که عبارت است از نگارش یک جستار تاریخ نگارانه انتقادی درباره مجموعه ای از منابع مرتبط با یک موضوع معین.

نویسنده

آنتونی براندیج

مترجم

محمد غفوری

محل نشر

تهران

ناشر

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

تاریخ نشر

1396

تعداد صفحه

208

فیپا

براندیج، آنتونی، رویارویی با منابع، راهنمای پژوهش و نگارش تاریخ، ترجمه محمد غفوری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، 1396، 208 صفحه.