روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

170,000 تومان

Product Description

book-preview

 

محمد حسن خان اعتماد السلطنه مترجم ناصرالدین شاه و رئیس دار الترجمه مخصوص و وزیر انطباعات یکی از رجال معروف عصر ناصری است. روزنامه اعتمادالسلطنه آئینه تمام نمای وضع سیاسی و اجتماعی ایران در هفتاد سال پیش است و دگرگونی روحی و شکلی مملکت ایران را می نماید. این اثر بی تردید مأخذ مستندی است که اخبار مربوط به حوادث پانزده سال از دوران پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار را در اختیار ما می گذارد.

نویسنده

به کوشش ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

امیر کبیر

تاریخ نشر

1390

تعداد صفحه

1150

فیپا

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیر کبیر، 1390، 1150 صفحه.

شابک

9789640004876