روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران

روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران

37,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

یادداشتهای حاجی میرزا سید احمد تمجید السلطان تفرشی حسینی در سالهای ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۸ ه.ق

حاجی میرزا محمد حسین تفرشی، خدمتگزار دربار محمد علی شاه در جریان حوادث مهم مشروطیت دو دل و منتظر فرصت است که به کدام قطب سیاسی بگرود. اما از خلال نوشته هایش چنین برمی آید که میل او به جانب مشروطه طلبان بیشتر است. گزارش او از این دوران به دلیل معاصر بودنش حائز اهمیت و نوشته هایش جزء مستندات تاریخی به شما میرود.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

به کوشش ایرج افشار

محل نشر

تهران

ناشر

امیر کبیر

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

322

فیپا

روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران: یادداشتهای حاجی میرزا سید احمد تمجید السلطان تفرشی حسینی در سالهای 1321 تا 1328 ه.ق، به کوشش ایرج افشار، تهران، امیر کبیر، 1386، 322 صفحه.