راهی به رهایی

راهی‌ به‌ رهایی‌: جستاری‌ درباب‌ عقلانیت‌ و معنویت‌

67,000 تومان

Product Description

book-preview

شامل‌: تاملاتی‌ در باب‌ اسلامی‌ شدن‌ دانشگاه‌ ها، اسلام‌ لیبرالیسم‌، گفت‌ و گوی‌ تمدن ها، شناخت‌ در قرآن‌، خویشتن‌ شناسی‌، دین‌ و دینداری‌ در جهان‌ معاصر، دین ‌و عقلانیت‌، انتظار بشر از دین‌، … سنت‌ و تجدد، سنت‌ گرایان‌، نقد شووان‌ بر فلسفه‌ های‌ جدید، فلسفه‌ نماز، فلسفه‌ فقه‌، بایسته‌ های‌ پژوهشی‌ قرآنی‌.
سرویلیم دیوید راس، فیلسوف اخلاق انگلیسی، هم در فلسفه ی اخلاق وظیفه گروانه ی کانت نقاط قوّت و نقاط ضعفی می دید، و هم در فلسفه ی اخلاق نتیجه گروانه ی بزرگترین معارضان کانت، یعنی فایده نگر انی مانند بنتام و میل. از این رو، نه هیچ یک از این دو فلسفه ی اخلاق را یکسره ردّ می توانست کرد، و نه هیچ یک را یکسره قبول. به همین جهت، در صدد برآمد که سخنی نو بیاورد که نقاط ضعف هیچ یک از آن ها نباشد. در این مقال، غرض نه عرضه ی آراء و نظرات کانت و فایده نگران است، و نه ارائه نقاط قوّت و ضعف این دو دسته از آراء و نظرات، از دیدگاه دیوید راس. غرض این مقال چیز دیگری است؛ امّا برای حصول ظان، ظاهرا چاره ای جز این نیست که، از باب مقدّمه، نخست سخن نو راس، که به گمان خود وی نقاط قوّت آراء و نظرات کانت و فایده نگران را جمع و تلفیق کرده است، آورده شود.

نویسنده

مصطفی ملکیان

محل نشر

تهران

ناشر

نگاه معاصر

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

517

فیپا

ملکیان، مصطفی، راهی‌ به‌ رهایی‌: جستاری‌ درباب‌ عقلانیت‌ و معنویت‌، تهران‌، نشر نگاه‌ معاصر، ۱۳۸۱، ۵۱۷ صفحه.