دو قرن‌ نیرنگ‌

دو قرن‌ نیرنگ‌

110,000 تومان

داستان‌ تلخ‌ سیاست‌ استعماری‌ انگلیس‌ در ایران‌، به‌ انضمام‌ کتاب‌ “ایرانیان‌ در میان‌ انگلیسیها”، نوشته دنیس رایت سفیر پیشین انگلیس در ایران

نویسنده

دنیس رایت (سفیر انگلیس در ایران)

مترجم

تالیف‌ و ترجمه‌ محمود طلوعی‌

محل نشر

تهران

ناشر

علم‌

تاریخ نشر

1380

تعداد صفحه

700

فیپا

دو قرن‌ نیرنگ‌: داستان‌ تلخ‌ سیاست‌ استعماری‌ انگلیس‌ در ایران‌، به‌ انضمام‌ کتاب‌ “ایرانیان‌ در میان‌ انگلیسیها” نوشته‌ سر دنیس‌ رایت‌ سفیر پیشین‌ انگلیس ‌در ایران، تالیف‌ و ترجمه‌ محمود طلوعی‌، تهرا