درآمدی بر تاریخ پژوهی

درآمدی بر تاریخ پژوهی

Product Description

book-preview

 

مجموعه مباحث و پژوهش های مربوط به تاریخ را می توان تاریخ پژوهی نام نهاد. فلسفه تاریخ عنوانی است که بر دو نوع پژوهش کاملا متفاوت از هم، هرچند نه کاملا بی ارتباط با هم، اطلاق می شود. این تفاوت را از سویی، ناشی از دو معنای واژه تاریخ می دانند و به تبع آن و از سوی دیگر، ناشی از دو معنایی که واژه فلسفه در این عبارت پیدا می کند. یک معنای تاریخ رویدادهای گذشته است؛ فلسفه تاریخ در این معنا را اصطلاحا فلسفه نظری یا مادی و یا محتوایی تاریخ می نامند. معنای دیگر تاریخ، مطالعه و پژوهش رویدادهای گذشته است؛ فلسفه تاریخ در این معنا را فلسفه نقدی یا صوری و یا تحلیلی تاریخ می خوانند.

نویسنده

مایکل استنفورد

مترجم

مسعود صادقی

محل نشر

تهران

ناشر

س‍م‍ت‌

تاریخ نشر

1386

تعداد صفحه

476

فیپا

استنفورد، مایکل، درآمدی بر تاریخ پژوهی، ترجمه مسعود صادقی، تهران، سمت، 1386، 476 صفحه.