درآمدی‌ جدید به‌ فلسفه‌ اخلاق‌2

درآمدی‌ جدید به‌ فلسفه‌ اخلاق‌

60,000 تومان

book-preview

 

کتابی فوق العاده که باعث می شود دانشجو به جای آن که فقط به مطالعه آراء فیلسوفان در باب موضوعات اخلاقی بپردازد خودش بیندیشد. این کتاب عقاید معقول و غیر جزمی ای را تقویت می¬کند که می تواند پاسخی برای پرسش های محوری فلسفه اخلاق باشد.     “رابرت ارینگتن”
کتابی که در انسجام و باریک بینی بی سابقه است. بهترین و مهم ترین درسنامه ای که من تا کنون درباره موضوعات بنیادی فلسفه اخلاق دیده ام.          “تامس گارسن”

نویسنده

هری‌ جی‌ گنسلر

مترجم

حمیده ‌بحرینی،‌ ویراستار مصطفی‌ ملکیان‌

محل نشر

تهران

ناشر

آسمان‌ خیال‌: نقد قلم‌

تاریخ نشر

1385

تعداد صفحه

350

فیپا

گنسلر، هری‌ جی‌، درآمدی‌ جدید به‌ فلسفه‌ اخلاق‌، مترجم‌ حمیده ‌بحرینی،‌ ویراستار مصطفی‌ ملکیان‌، تهران، آسمان‌ خیال‌: نقد قلم‌، ۱۳۸۵، ۳۵۰ صفحه.