حکمت و معیشت

حکمت و معیشت: شرح نامه امام علی(ع) به امام حسن(ع)

120,000 تومان

Product Description

book-preview

 

حکمت و معیشت، شرح نامه حکیمانه و حاکمانه امام علی (ع) به فرزند خویش است که مشتمل بر لباب حکمت عملی و اصولی تدبیر منزل و تهذیب خلق و تنظیم معیشت دنیوی است. این گنج شایگان شامل دهها درس و ادب رایگان از این دست است. و حکمت و معیشت به قدر مقدور و با تکیه بر توفیق و عنایت حق، به کاوش در آن کوشیده است، تا اندکی از دین عظیمی را که بدان کتاب الهامی دارد ادا کند. امام علی در این نامه با فرزندان صلبی و همه فرزندان روحانیش که” بی مزاج آب و گل نسل وی اند” سخن می گوید و گزیده تجربه های ناب عمر پر حادثه و پر تأمل خود را با آنان در میان می گذارد و به آنان درس عبودیت و حریت و حکمت و عزت و عفت و دنیاشناسی و مرگ اندیشی می دهد. و خرد و کلان را رموز آداب معیشت کامیاب و سعادتمند بازنماید.

نویسنده

عبدالکریم سروش

محل نشر

تهران

ناشر

صراط

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

768

تعداد چاپ

ششم

فیپا

سروش، عبدالکریم، حکمت و معیشت: شرح نامه امام علی(ع) به امام حسن(ع)، تهران، صراط، چاپ ششم ۱۳۸۷، 440 صفحه جلد اول و 328 صفحه جلد دوم.