حوزه و روحانیت: مسائل، آسیب ها، کارکردها

حوزه و روحانیت: مسائل، آسیب ها، کارکردها

Product Description

book-preview

نویسنده

به کوشش علی باقری فر

محل نشر

تهران

ناشر

مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا

تاریخ نشر

1389

تعداد صفحه

640

فیپا

به کوشش علی باقری فر، “حوزه و روحانیت: مسائل، آسیب ها، کارکردها”، تهران، مؤسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا، 1389، 640 صفحه.

شابک

9789649123790