حقوق بشر در جهان امروز2

حقوق بشر در جهان امروز

57,000 تومان

نویسنده

ناصر کاتوزیان و جمعی از نویسندگان

محل نشر

تهران

ناشر

شرکت سهامی انتشار

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

۴۱۸

فیپا

کاتوزیان، ناصر، حقوق بشر در جهان امروز، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، ۴۱۸ صفحه.