جرعه ای از دریا جلد سوم2

جرعه ای از دریا (جلد سوم)

55,000 تومان

Product Description

مقالات و مباحث شخصیت شناسی و کتاب شناسی

این کتاب حاصل بیان سید موسی شبیری زنجانی است که در سه فصل (حواشی فارسی، حواشی عربی و طریقیّات) تنظیم شده است. فصل حواشی فارسی، شامل حواشی و تعلیقات فارسی او بر کتب فارسی یا مقالات و مصاحبات فارسی ایشان است. فصل تعلیقات عربی، شامل تعالیق عربی مولف بر کتب مهم تراجم و رجال است. فصل پایانی کتاب با عنوان «طریقیات» شامل افادات شفاهی وی درباره تراجم بسیاری از علمای شیعه است که نوعا در مسیر اقامه نماز یا تدریس افاده شده است و حاوی مطالب دقیق و دست اول تراجم و رجال است.

نویسنده

سید موسی شبیری زنجانی

محل نشر

قم

ناشر

موسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ نشر

1394

تعداد صفحه

752

فیپا

شبیری زنجانی، سید موسی، جرعه ای از دریا (جلد دوم)، قم، موسسه کتاب شناسی شیعه، 1394، 752 صفحه.

شابک

9786007003053