ک‍ت‍اب‍ت‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

نویسنده در بخش نخست کتاب، فرضیه‌های پیدایش و انتشار خط از سومر و فنقیه تا ایران را مطرح می‌سازد. وی در این بخش به طور اجمالی مهم‌ترین خطوط خاورمیانه باستان و ارتباطشان را با یک دیگر بررسی می‌کند، سپس توضیحاتی درباره خطوط میخی و الفبایی به دست می‌دهد. در بخش دوم کتاب، خط زبان‌های ایرانی، که واسطه کتابت و نگارش زبان‌های ایرانی اعم از زنده یا متروک بوده‌اند معرفی می‌شوند. نگارنده انواع خط را که واسطه نگارش زبان‌های ایرانی بوده‌اند به سه دسته تقسیم می‌کند: 1 خط میخی، 2 خط منشعب از آرامی، 3 خط منشعب از یونانی.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ح‍ب‍ی‍ب‌ ب‍رج‍ی‍ان‌

محل نشر

تهران

ناشر

سروش

تاریخ نشر

1378

تعداد صفحه

144

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

برجیان، حبیب، کتابت زبانهای ایرانی، تهران، سروش، 1378، 144 صفحه

شابک

9644351444