رواب‍ط ای‍ران‌ و روس‌ (۱۸۲۸-۱۷۸۰ )

در کتاب روابط ایران و روس، روابط ایران و روس از تاریخ 1780- 1828 بررسی شده است. کتاب در 9 فصل با این موضوعات تدوین شده است: “مراحل اولیه روابط ایران و روسیه”، “امپراتوری ایران و سرزمین های مرزی قفقاز در پایان قرن هجدهم میلادی اوایل قرن سیزدهم هجری قمری”، “توسعه طلبی روسیه در دوره سلطنت کاترین کبیر”، “سیاست روسیه: مسائل و ادامه گذشته”، “استیلای روسیه بر قفقاز شرقی”، “ریشه های جنگ اول ایران و روس”، “جنگ، 1804 1813 میلادی/ 1218 1228 هجری قمری”، “فرانسه و انگلستان در ایران” و “پیامدهای نزاع بر سر قفقاز شرقی”.

از زماني كه پطركبير كشورخويش را به صورت يك قدرت فائقه درآورد، توسعه طلبي روسيه موجب نگراني عميق دولتهاي آسيايي و اروپايي بوده است .

اين توسعه طلبي در فاصله نخستين جنگ پطركبير با امپراطوري عثماني تا دوران سياست « تجديد نفوذ » آمريكا در نيمه قرن بيستم، نقشه دو قاره را بر هم زد و آتش منازعات بسيار و گاه خونين را برافروخت.

ايران از مناطقي است كه پيشروي و نفوذ روسيه در آن بسيار چشمگير بوده است.
نزديك به دو قرن، ويژگيهاي اصلي رابطه اين دو كشورعدم اعتماد، طرح اتهامات متقابل، و گاه برخورد نظامي بود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

م‍وری‍ل‌ ات‍ک‍ی‍ن‌

مترجم

م‍ح‍س‍ن‌خ‍ادم‌

محل نشر

تهران

ناشر

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی

تاریخ نشر

1382

تعداد صفحه

232

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

اتکین، موریل، روابط ایران و روس (1828-1780)، محسن خادم، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1382، 232 صفحه

شابک

9789640111253