تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران2

تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران

250,000 تومان

نویسنده

حسین محبوبه اردکانی

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه تهران

تاریخ نشر

1354

تعداد صفحه

1630

تعداد جلد

3

فیپا

محبوبه اردکانی، تاریخ موسسات تمدنی جدید در ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1354، جلد اول 522 صفحه، جلد دوم 476 صفحه، جلد سوم 632 صفحه.