تاریخ محمدی: احسن التواریخ

تاریخ محمدی: احسن التواریخ

42,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

محمد ساروی نویسنده این اثر از ملازمان آقا محمد خان قاجار بوده است. این تألیف ۱۸ سال حوادث اواخر حکومت زندیه و روی کار آمدن آقا محمد خان را شامل می شود و تصویر روشن و گویایی از مقدمات و مراحل به قدرت رسیدن خان قاجار را با جزئیات و نکات باریک تاریخ این دوره ارائه می دهد. البته مؤلف پس از تشریح واقعه ترور آقا محمد خان و حمل جنازه به نجف دو فصل جداگانه را به جریان حرکت فتحعلی شاه از شیراز به تهران به منظور جلوس بر تخت و سرکوبی شورشیان اختصاص داده است.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

‌محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد

محل نشر

تهران

ناشر

امیر کبیر

تاریخ نشر

1371

تعداد صفحه

405

فیپا

ساروی، ‌محمد فتح الله بن محمد تقی، تاریخ محمدی: احسن التواریخ، به کوشش غلامرضا طباطبایی مجد، ‌تهران، امیر کبیر، 1371، 405 صفحه.