تاریخ عضدی: اسرار زندگی و حرمسرای فتحعلیشاه و آقا محمد خان قاجار به قلم عضد الدوله

تاریخ عضدی: اسرار زندگی و حرمسرای فتحعلیشاه و آقا محمد خان قاجار به قلم عضد الدوله

27,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

این اثر گزارش مجملی است بر زندگی مفصّل حاکم قاجار فتحعلی شاه، این مرد پیش از آنکه بر ایران حکم براند بر خانواده ای حدوداً هزار نفره از زنانش حاکمیت داشت. دیپلماسی فتحعلی شاه بیشتر بر اساس حرکت هایی با مهره های اقوام و به خصوص زنان خود در عرصه صفحه شطرنجی به وسعت چند قوم و قبیله خودی شکل می گرفت. این کتاب روح زنانه حاکمیت قاجار در حل امور مهم مملکتی و تسلط احساسی گری و بها یافتن خرافات و روابط ناسالم برامور اقتصادی و بی مبالاتی مالی و تجمل گرایی و افراط ورزی در روابط جنسی را به خوبی به تصویر می کشد.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

به کوشش کاظم عابدینی مطلق

محل نشر

تهران

ناشر

آفرینه

تاریخ نشر

1388

تعداد صفحه

206

فیپا

تاریخ عضدی: اسرار زندگی و حرمسرای فتحعلیشاه و آقا محمد خان قاجار به قلم عضد الدوله، به کوشش کاظم عابدینی مطلق، تهران، آفرینه، 1388، 206 صفحه.