تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن

تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن

43,000 تومان

Product Description

book-preview

 

رساله حاضر مجموعه خطابه هایی است که سید حسن تقی زاده راجع به تاریخ قدیم عرب و عربستان در سال تحصیلی ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ در دانشکده علوم معقول و منقول برای دانشجویان این دانشکده ایراد کرده اند.

نویسنده

حسن تقی زاده

محل نشر

تهران

ناشر

دانشگاه تهران

تاریخ نشر

1359

تعداد صفحه

272

فیپا

تقی زاده، حسن، تاریخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام و قبل از آن، تهران، فردوس، 1379، 272 صفحه.