تاریخ دو اقلیت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران

تاریخ دو اقلیت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران

50,000 تومان

نویسنده

محمد علی تاج پور

محل نشر

تهران

ناشر

فراهانی

تاریخ نشر

1353

تعداد صفحه

350

فیپا

تاج پور، محمد علی، تاریخ دو اقلیت مذهبی یهود و مسیحیت در ایران، تهران، فراهانی، 1353، 350 صفحه.