تاریخ ایران

تاریخ ایران

91,000 تومان

توضیحات محصول

book-preview

 

دانشمند انگلیسی سرپرسی سایکس به نگارش تاریخ ایران از آغاز تا زمان معاصر خودش اقدام نمود. قبل از او سرجان ملکم نیز به چنین نگارشی دست زده بود امّا اثر سایکس از جهات بسیاری بر آن مزیت و رجحان دارد، نخست آنکه این اثر زمانهای معاصر بعد از سرجان ملکم را نیز در بر دارد. دوم آنکه در سالهای اخیر مطالب تازه ای در زمینه باستان شناسی مانند رموز کتیبه های میخی، کشف شده است و کتاب سرپرسی سایکس به این مطالب اشاره نموده است. سایکس تمام اکتشافات جدید را ضبط و ثبت نموده است. این اثر نخستین کتابی است که تاریخ ایران را مطابق جدیدترین تحقیقات و اکتشافات از قدیمی ترین ادوار مرتب و مسلسل تا زمان معاصر خودش ۱۳۱۰، تقریبا مبسوط در دسترس ما می گذارد.

اطلاعات بیشتر

نویسنده

پرسی مولزورث سایكس

مترجم

محمد تقی فخر داعی گیلانی

محل نشر

تهران

ناشر

دنیای کتاب

تاریخ نشر

چاپ هشتم 1389

تعداد صفحه

1690

تعداد جلد

2

فیپا

سایكس، پرسی مولزورث، تاریخ ایران، ترجمه محمد تقی فخر داعی گیلانی، تهران، دنیای کتاب، چاپ هشتم 1389، 1690 صفحه، دو جلد.