تاریخ‌ استقرار مشروطیت‌ در ایران‌2

تاریخ‌ استقرار مشروطیت‌ در ایران‌

210,000 تومان

مستخرجه‌ از روی‌ اسناد محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگلستان

نویسنده

استخراج‌ و تهیه‌ حسن‌ معاصر

محل نشر

تهران

ناشر

ابن‌ سینا

تاریخ نشر

1353

تعداد صفحه

1361

تعداد جلد

2

فیپا

تاریخ‌ استقرار مشروطیت‌ در ایران‌: مستخرجه‌ از روی‌ اسناد محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگلستان، استخراج‌ و تهیه‌ حسن‌ معاصر، تهران، ابن‌ سینا، ۱۳۵۳، ۲ جلد، ۱۳۶۱ صفحه.