بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه2

بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

14,000 تومان

Product Description

در این اثر سید محسن فتاحی ابتدا دورنمایی اجمالی از «قاعده الزام» و پیشینه، اهمیت و کاربرد آن در فقه و حقوق اسلامی را بیان کرده، سپس  به ابعاد این قاعده فقهی و حقوقی، سیر تاریخی قواعد فقهی و ماهیت قاعده الزام و مفهوم لغوی و اصطلاحی آن پرداخته است. آنگاه به ویژگی ها و مبانی فقهی قاعده الزام اشاره و مفاد و نص قاعده الزام و مجرای این قاعده در فقه و حقوق را بررسی نموده است. در ادامه، وی به مستندات قاعده الزام از قرآن، روایات، اجماع، سیره متشرعه و سیره عقلا در این زمینه اشاره کرده و برخی از روایات در این موضوع را تحلیل نموده و ارتباط قاعده الزام با برخی قواعد دیگر مانند قاعده اقرار، قاعده مقاصد نوعیه و قاعده امضا، التزام یا لزوم را بررسی کرده است.
در پایان به صورت تطبیقی مفاد قاعده الزام را در فقه و حقوق با یکدیگر مقایسه کرده و کاربردهای این قاعده در موضوعات مختلف فقهی و حقوقی را بیان نموده است.

نویسنده

سید محسن فتاحی

محل نشر

قم

ناشر

ادیان

تاریخ نشر

1390

تعداد صفحه

229

فیپا

فتاحی، سید محسن، بررسی قاعده الزام از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه، قم، ادیان، 1390، 229 صفحه.

شابک

9789642908431