برآمدن عباسیان: ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی

برآمدن عباسیان: ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی

35,000 تومان

Product Description

book-preview

 

هدف از نگارش رساله حاضر دو چیز است: نخست جست و جوی ریشه های نظری فرضیه استبداد شرقی در حوزه جامعه شناسی. برای این منظور، نشان داده خواهد شد که بررسی مطلق گرایی اسلامی به طور کلی، از تکرار مجموعه ای از مضامین و اندیشه های بسیار تعمیم یافته و بلکه ساده انگارانه، فراتر نرفته است. هدف دوم مقایسه کردن و در برابر هم قرار دادن تصورات کلیشه ای با دوره ی مشخصی از تاریخ است برای این منظور دوره نخست خلافت عباسی انتخاب شده است.

نویسنده

نادر نادری

مترجم

عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری

محل نشر

تهران

ناشر

سخن

تاریخ نشر

1384

تعداد صفحه

200

فیپا

نادری، نادر، برآمدن عباسیان: ایدئولوژی مذهبی و اقتدار سیاسی، به ترجمه عبدالحسین آذرنگ و نگار نادری، تهران، سخن، ۱۳۸۴، ۲۰۰ صفحه.