ثبـت سفارش “فلسفه آبای کلیسا” به سبد شما افزوده شد.
بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی

بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی

48,000 تومان

بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی، حکایت فشرده و گویا از یکی از داد و ستدهای تاریخی در عرصه اندیشه کلامی است. ولفسن که خود فیلسوفی یهودی است، با بیان روشن و مستند نشان می دهد که اندیشمندان یهودی هم در نظام سازی های کلامی و هم در تنظیم و قاعده مند کردن آموزه های خود از روش و چار چوب های مفهومی متکلمان و فیلسوفان متقدم اسلامی بهره های فراوان گرفتند. به طور کلی وجه عقلانی آیین یهود در تماس با کلام عقلانی اسلامی، به ویژه گفتمان معتزلی، و در زمینه آن اندیشه کلامی، شکوفا و بارور گردید.

نویسنده

هری اوسترین ولفسن

مترجم

علی شهبازی

محل نشر

قم

ناشر

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

335

فیپا

ولفسن، هری اوسترین، بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی، ترجمه علی شهبازی، قم، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، 1387، 335 صفحه.