ایران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها

ایران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها

70,000 تومان

Product Description

book-preview

 

کودتای سوم اسفند 1299ش و ظاهر شدن رضاخان در صحنه سیاسی کشور، سپس اوج گیری سریع و مستمر مقام و موقعیت وی و سرانجام، برافتادن سلسله قاجاریه و بر تخت نشستن عنصر نظامی کودتا به عنوان شاه تازه، تاکنون در مقالات و کتابهای متعددی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این موضوع، دستمایه پژوهش تاریخی سیروس غنی نیز واقع شده است که حاصل آن به صورت کتاب ایران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها در دسترس همگان قرار دارد.
شاید بتوان گفت وجه ممیزه این کتاب از سایر کتابهای با همین موضوع، ابتنای آن بر مجموعه گسترده ای از اسناد منتشره توسط وزارت امور خارجه انگلیس و البته بعضاً وزارت امور خارجه آمریکاست؛ به طوری که باید کتاب حاضر را روایت بازسازی شده بر اساس اسناد مزبور از وقایع و تحولات منتهی به کودتای 1299 و سالهای پس از آن، تا تأسیس سلسله پهلوی توسط رضاخان، به شمار آورد. همان گونه که نویسنده، خود در پیشگفتار بیان داشته مدت دو سال وقت صرف «پژوهش و نسخه برداری پیامهای تلگرافی در اداره اسناد عمومی و آرشیو ایالات متحده در واشنگتن و مریلند» کرده است تا چنین مجموعه اسنادی را برای نگارش کتاب مزبور گردآوری کند.

نویسنده

سیروس غنی

مترجم

حسن کامشاد

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

1397

تعداد صفحه

512

فیپا

غنی، سیروس، ایران: برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، ترجمه حسن کامشاد، تهران، نیلوفر، ۱۳۹7، ۵۱۲ صفحه.

شابک

9789644480850