اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی

اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی

50,000 تومان

نویسنده

فریدون آدمیت

محل نشر

تهران

ناشر

پیام

تاریخ نشر

1357

تعداد صفحه

272

فیپا

آدمیت، فریدون؛ اندیشه های میرزا آقا خان کرمانی، تهران، انتشارات پیام، سال 1357، 272 صفحه.