الذریعه الی مکارم الشریعه

الذریعه الی مکارم الشریعه

80,000 تومان

book-preview

 

کتابی که پس از این گفتار و مقدمه ی عربی تقدیم خوانندگان ارجمند می گردد کتاب «الذریعه الی مکارم الشریعه» راغب اصفهانی، یکی از بهترین کتاب های تدوین شده در علم اخلاق است که بارها به چاپ رسیده است؛ اما بررسی چاپ های متعدد و مکرر ما را به این نتیجه می رساند که در نخستین چاپ آن تصحیحی صورت نگرفته، و اشاره ای به نسخه یا نسخه های خطی آن نشده، و چاپ های پس از آن نیز تکرار همان چاپ و متضمن همان اغلاط و افتادگی ها و اشتباهاتی است که موجب دشواری فهم عبارت و دریافت معنی می گردد.
این کتاب با عنوان زیر به انگلیسی ترجمه شده است:

The Pass to Virtue: the Ethical Philosophy of al-Raghib al-Isfahani, An annotated translation with critical introduction, by Yasin Mohamed, Malaysia: IIUM, 2006, 589 p.

نویسنده

ابوالقاسم راغب اصفهانی

محل نشر

قم

ناشر

منشورات الشریف الرضی

تاریخ نشر

1373

تعداد صفحه

499

فیپا

راغب اصفهانی، ابوالقاسم، حسین بن محمد (متوفی 502)، الذریعة الی مکارم الشریعة، چاپ ابو یزید عجمی، قم، منشورات الشریف الرضی، 1414 قمری/1373 شمسی، 499 صفحه