البته واضح و مبرهن است که

البته واضح و مبرهن است که

40,000 تومان

book-preview

 

اگر شما هم ناچار بودید هر ماه مقاله هایی را برای چاپ در نشریه ها ارزیابی کنید و مهر رد یا قبول بر آنها بزنید و در می یافتید اگر نویسنده ای آگاهی های ابتدایی از مقاله نویسی داشت چه بسا مهر رد به نوشته اش نمی خورد، شاید همین کار را می کردید که من در این رساله کرده ام.

نویسنده

ضیاء موحد

محل نشر

تهران

ناشر

نیلوفر

تاریخ نشر

1387

تعداد صفحه

226

فیپا

موحد، ضیاء، البته واضح و مبرهن است که …، تهران، نیلوفر، 1387، 226 صفحه.