ک‍ارن‍ام‍ه‌ ی‌ غ‍ن‍ی‌: ن‍ق‍دی‌ ب‍ر ت‍ح‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی

کتاب کارنامه غنی، مطالعه ای انسان شناختی و یا انسان شناسانه است که در قالب بررسی اندیشه ها و نوشته های “دکتر قاسم غنی” وضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و ایرانیان در اواخر قاجار و عصر پهلوی را به مثابه پژوهشی مستند در حوزه انسان شناسی فرهنگی، نقد و تجزیه و تحلیل می کند و از این رهگذر با مطالعه ای موردی، با ارائه شواهد کافی، بحران هویت ملی و تضاد فرهنگی نوگرایی و سنت گرایی ایرانیان را در عصر پهلوی در برابر چشمان خواننده، ترسیم می کند.

این کتاب مطالعه ای از انسان‌شناسی فرهنگی در تاریخ معاصر است که در قالب بررسی اندیشه‌ها و نوشته‌های قاسم غنی و وضع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و ایرانیان در اواخر عصر قاجار و پهلوی پرداخته‌است؛ و افزون بر نقد و تحلیل تحولات عصر پهلوی، با استناد به مدارک و شواهد تاریخی و همچنین تضاد فرهنگی بین نوگرایی و سنت گرایی ایرانیان در عصر پهلوی ۱۲۹۹ تا ۱۳۵۵ بررسی شده‌است.

اگر چه برآمدن رضا شاه نتیجه مستقیم كودتای انگلیسی ۱۲۹۹ بود، روشنفكران، نواندیشان، طبقه متوسط و حتی سوسیالیست‌های ایرانی هم در انتقال قانونی فرماندهی كل قوا و سرانجام سلطنت به رضا شاه موثر بودند و زیر چتر حمایت دیكتاتور صالح در تاسیس نهادهای نوین دیوانی، كشوری، لشكری و فرهنگی به خدماتی نیز موفق شدند.

اما اشتباهات و خطاهای محمدرضا شاه بیشتر از پدرش رضا شاه و خیانت‌های دست‌اندركاران عصر او بیش از خدمت‌های ایشان بود. كتاب حاضر، تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و نیز چالش سنت و مدرنیته را در عصر پهلوی پدر و پسر بر اساس یادداشت‌ها، نامه‌ها و مقالات دكتر قاسم غنی بررسی می‌كند.

در کتاب حاضر، تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و نیز چالش سنت و مدرنیته در عصر پهلوی، بر اساس یادداشت ها، نامه ها و مقالات “دکتر قاسم غنی” بررسی شده است.

توضیحات تکمیلی

نویسنده

حسن امین

محل نشر

تهران

ناشر

دائره المعارف ایران شناسی

تاریخ نشر

1383

تعداد صفحه

372

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

امین، حسن، کارنامه غنی، تهران، دایره المعارف ایران شناسی، 1383، 372 صفحه

شابک

9789649396712