س‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر س‍ک‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

در کتاب “س‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر س‍ک‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌” تلاش شده، تا وقایع ضرابخانه و قوانین مرتبط با سکه های طلا از سال 1293 هـ.ق تاکنون بررسی شود. و همچنین فهرست سکه های طلای ماشینی شاهان قاجار (ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و احمد شاه) و سکه های طلای شاهان پهلوی و همچنین سکه های طلای جمهوری اسلامی که تاکنون به صورت رسمی به ضرب رسیده است به تصویر کشیده شود. سکه های طلای دوره های نامبرده به تفکیک ارزش اسمی، تاریخ، واریته و ارور فهرست گردیده و تصاویر آنها نیز یک به یک و به تفکیک قابل مشاهده می باشد.

موضوعات کلی کتاب

فصل نخست (پیشگفتار)
نخستین سکه طلا
درباره طلا و معدن طلا
روشهای تشخیص طلا
سکه تقلبی
یکای (واحد) سکه طلای ماشینی

فصل دوم: سکه های طلای ماشینی قاجار
سکه های طلای ماشینی ناصرالدین شاه
سکه های طلای مظفرالدین شاه
سکه های طلای محمدعلی شاه
سکه های طلای احمد شاه

فصل سوم: سکه های طلای پهلوی
سکه های طلای رضا شاه
سکه های طلای محمد رضا شاه

فصل چهارم: سکه های طلای جمهوری اسلامی

توضیحات تکمیلی

نویسنده

ج‍م‍ال‌ ت‍راب‍ی‌طب‍اطب‍ائ‍ی‌

محل نشر

تبریز

ناشر

مهد آزادی

تاریخ نشر

1381

تعداد صفحه

303

تعداد جلد

یک جلد

فیپا

ترابی طباطبایی، جمال، س‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ م‍اش‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر س‍ک‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌، تبریز، مهد آزادی، 1381، 303 صفحه

شابک

9649055924